Försäljningsvillkor.
Regler och villkor vid köp av CAR 11 AB och Scorpion Sweden (denna webbplats). 

Allmänt:
Car 11 AB reserverar sig för eventuella tryckfel och att varor förändrats eller utgått p.g.a. omständigheter som Car 11 AB ej kunnat påverka.

Priser:
Samtliga priser är cirkapriser vilket innebär att vi reserverar oss för valutakurser, felaktigheter och förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och priser utan föregående avisering. Samtliga priser inkluderar 25% moms.
Frakt och/eller postförskottsavgift tillkommer.

Betalning sker på något av följande sätt:
Swish, Paypal, Direktöverföring till bankkonto (Handelsbanken) & Bankgiro.

Betalningsvillkor
Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 45:- (SEK).
Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Leverans:
Leverans sker till din folkbokföringsadress.
Varan skickas normalt om avgassystemet finns i lager på fabriken i England inom ett par dagar efter beställning inkommit eller bekräftats.
Undantag gäller för specialprodukter. Restnoterade varor levereras så snart de finns tillgängliga i lager.
Normalt sett finns mer eller mindre att avgassystem i lager på fabriken i England men ibland kan dom sålt slut och då kan leverans ta upp till 7 veckor från order. Är snabb leverans prioriterad ta kontakt med oss på info@scorpion-sweden.se så hjälper vi med exakt leveranstid på varje avgassystem. 
De levererade varorna förblir säljarens egendom tills varorna är till fullo betalda.
För att ta reda på om delen Du vill beställa finns i lager eller leverans tiden, rekommenderar vi Dig att alltid kontakta oss per E-post.

Retur:
Innan retur sker skall köparen kontakta Car 11 AB för godkännande. 
Inga allmänna återköp gäller. Använd vara eller varor som specialbeställts och som ej lagerförs av Car 11 AB återköps ej och omfattas inte heller av ångerrätt.
Eventuella returfrakter och montering/-demonteringskostnader skall bekostas av köparen.
För ej utlösta varor debiteras kunden hanteringskostnad med 50% (1/2-del av priset) av delens pris samt kostnader för frakten.

Ångerrätt:
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara säljaren har skickat till Dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i oförändrat skick. 
Detta innebär att produkten skall kunna säljas i samma skick till nästkommande kund. Eventuell plombering ska vara intakt. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med säljaren innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:
• Meddela säljaren inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
• Returnera varan med original kartong och det avsedda inneremballaget snarast efter att du meddelat säljaren om att avtalet frånträds och följ säljarens övriga villkor gällande retur. 
• Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av Car 11 AB. 
• Varan ska vara komplett och hel i original förpackning med tillhörande emballage. 

Säljaren förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett, alternativt om produkten har konstaterats defekt. Car 11 AB löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Om varan är specialbeställd till dig eller anpassad efter dina önskemål utfaller en returavgift baserad på varans typ.

Ångerrätt gäller ej:
• Plomberad vara som har brutits
• Specialbeställd/anpassad vara efter kunds önskemål
• Vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas
• Vara som plockats isär eller där yttre åverkan gjorts
• Vara som har monterats
• Bränsle- & elektriska vara

Ej avbokade verkstads tider:
Debiteras med 1500:- ink moms per uteblivet arbete.
Eventuell kostnad för retur av varor kan tillkomma, se regler runt retur under "Retur" ovan.
Avbokning kostnadsfritt sker senast 48 timmar innan bokad tid.

Garanti:
Garantier gäller enligt svensk lag. 
Garanti gäller ej på produkter som använts i träning/tävling om inte felet kan påvisas vara produktfel.
Garanti gäller inte när en produkt är installerad på ett felaktigt sätt.
Garanti är begränsad till vår ursprungsköpare.
Garanti på delar och andra produkter är inte möjliga att förflytta mellan olika ägare utan gäller enbart vår ursprungskund.

Produktansvar:
Car 11 AB ansvarar ej för skada som levererade varor orsakat på person, annan egendom eller indirekt såsom produktionsbortfall mm. Car 11 AB svarar för fel som föreligger på produkten redan vid leveransen eller som uppkommer på produkten under garantitiden.

• En kopia eller annat inköpsbevis krävs.
• Ansvaret för Car 11 AB begränsas till reparation eller utbyte av produkten efter eget godtycke.
• Om en produkt repareras eller byts ut förlängs ej garantin.

Car 11 AB ansvarar inte för fel om Car 11 AB kan göra sannolikt att felet beror på:
• Att köparen monterat produkten på felaktigt sätt.
• Att produkten byggts om eller ändrats.
• Att produkten inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen.
• Att produkten utsatts för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.

Car 11 AB har rätt att kontrollera produkten innan utbyte sker. Defekta produkter utbytes mot motsvarande, köpeskillingen återbetalas normalt inte. Eventuella returfrakter skall bekostas av köparen.

Reklamation:
Om köparen vill påtala fel skall Car 11 AB underrättas om detta inom skälig tid, max 14 dagar efter det att felet upptäckts. Car 11 AB bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på produkten. Avhjälpande skall ske inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmandet av vad som är skälig tid skall hänsyn bland annat tas till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheter att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till Car 11 AB förfogande.

Konsument har under de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada. Car 11 AB friskriver sig från ansvar för det fall att Car 11 AB bruks-, monterings- och justeringsanvisningar inte har följts.

Om köparen är näringsidkare eller om köparen inte har köpt produkten huvudsakligen för eget bruk gäller följande:
• Car 11 AB svarar endast för utbyte eller reparation av produkten.
• Car 11 AB svarar inte för rese- och transportkostnader i samband med att fel uppstått på produkten.
• Car 11 AB friskriver sig från allt ansvar om inte Car 11 AB bruks-, monterings- och justeringsanvisningar följts.
• Car 11 AB svarar inte under något förhållande för indirekt förlust, såsom utebliven vinst eller liknande.
• Car 11 AB svarar inte för skador orsakade på annat än den av Car 11 AB försålda produkten.

Personuppgifter 
Kundens uppgifter lagras i var enskild order som görs. 
Dom uppgifter som lagras är namn, adress, postnummer, ort, mobilnummer och e-postadress.
Vi kan när som helst ta bort uppgifterna på kunds begäran, både som kundkonto på vår webbsida och i vårt bokföringsprogram. 
Allt som behövs är att kunden skickar ett E-post meddelande till info@scorpion-sweden.se och begär detta. 
Efter att det är gjort så kan ingen historik hämtas om kundens tidigare ordrar och vi har ingen data kvar om kunden. 
Vi raderar även kundkonton som inte aktiverats på mer än 5år. 
Kundens uppgifter lämnas endast över till speditör för att möjliggöra leverans till kunden.
CAR 11 AB säljer aldrig kundens uppgifter till annonsföretag eller liknande.
Vi delar inte heller med oss av vad kunden köpt av oss till någon annan än våran kund. 
När kunden lägger en beställning kan kunden välja om han vill läggas till sin E-postadress i vårt nyhetsbrev. 
Kunden kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att skicka oss ett E-post meddelande till info@scorpion-sweden.se och begära detta.

Svensk Bilprovning/svensk lag:
Flera av Car 11 AB produkter är framtagna och avsedda för sport- och tävlingsbruk, vilket i vissa fall kan innebära att bilen, efter montering av Car 11 AB produkter, inte längre lagligen kan framföras på allmän väg. 

Det åligger köparen att kontrollera sitt fordons laglighet samt att vidta och bekosta nödvändiga åtgärder.